Informatory

Informator dla pacjentów o Szpitalu - ogólny do pobrania

Informatory dla pacjentów obowiązujące w poszczególnych Oddziałach Szpitalnych znajdują się do pobrania w ikonie "Oddziały"

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ