Bezpłatna konferencja w ramach realizowanego projektu „Uwolnij się. Bądź sobą”

Masz obawy, że Twoje dziecko lub Twój uczeń może mieć problem uzależnienia od telefonu komórkowego, hazardu lub substancji psychoaktywnych?

Przyjdź na Konferencję „Uwolnij się. Bądź sobą!”, która odbędzie się 18 listopada (piątek) o godz. 9:00 w Starej Elektrowni w Ostrowi Mazowieckiej.

Specjaliści wyjaśnią jak rozpoznać uzależnienie i jak sobie z nim poradzić.

Szpital w Ostrowi Mazowieckiej wraz z Poradnią Terapii Uzależnienia zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji: rodziców/opiekunów prawnych dzieci i młodzieży, pedagogów, nauczycieli, policjantów, przedstawicieli służby zdrowia oraz inne osoby, którym na sercu leży dobro dzieci oraz młodzieży z terenu Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka oraz Gminy Sadowne.

Celem konferencji jest: poszerzenie wiedzy oraz zwiększenie umiejętności z zakresu profilaktyki i stosowania wczesnej interwencji wobec dzieci i młodzieży zagrożonych lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, komputera/Internetu, nowych technologii, pornografii i hazardu.

Wiodącym tematem konferencji są uzależnienia dzieci i młodzieży. Wykłady zaproponowane na konferencji pozwolą uczestnikom zrozumieć wpływ okresu pandemii i postpandemii na poziom uzależnienia wśród młodych ludzi, a także poznać psychologiczne mechanizmy rozwoju uzależnień. Uczestnicy konferencji nie tylko wysłuchają dwóch ciekawych wykładów, lecz także wezmą udział w panelu dyskusyjnym, podczas którego będą mogli zadawać pytania prelegentom specjalizującym się w dziedzinie uzależnień behawioralnych i od substancji psychoaktywnych, na co dzień pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Zachęcamy, aby zgłaszać swój udział w konferencji pod numerem telefonu: 531 793 437 albo mailowo na adres: a.sliwinska@szpitalostrowmaz.pl

„Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

Szczegóły na załączonych plakatach

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ