Prawa Pacjenta

Podstawowe prawa pacjenta:

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych
 2. Pacjent ma prawo do informacji
 3. Pacjent ma prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 4. Pacjent ma prawo do tajemnicy informacji z nim związanych
 5. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 6. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności
 7. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej
 8. Pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
 9. Pacjent ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 10. Pacjent ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 11. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej
 12. Pacjent ma prawo do dochodzenia swoich praw, złożenia skargi

  Prawa pacjenta zawarte są w Ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (DZ. U. 2020 r. poz. 849 ze zm.)     

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ