Program profilaktyczny dla osób po ostrych zespołach wieńcowych

Leczenie pacjentów po zawale serca nie kończy się w szpitalu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej był realizatorem jedynego w Polsce Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych na lata 2019-2022, który finansowany był przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

logotyp_wersja_polska_format_jpg.jpg

Program dedykowany był dla osób pełnoletnich mieszkających na terenie województwa mazowieckiego.

Pacjenci objęci Programem mieli zapewnioną 12 miesięczną opiekę specjalistyczną obejmującą konsultację z lekarzem kardiologiem, konsultacje rehabilitacyjne z fizjoterapeutą, konsultacje z dietetykiem, systematyczne konsultacje z edukatorem zdrowotnym oraz porady dotyczące aktywności fizycznej, edukacji zdrowotnej, aktywności seksualnej czy zmiany stylu życia.

Choroby układu krążenia są jednym z największych zagrożeń zdrowia i życia Polaków. Udział w tym programie był szansą dla tych osób na dłuższe życie. Zmiana stylu życia, zaprzestanie palenia papierosów (w tym wyrobów elektronicznych), regularne przyjmowanie leków, kontrola czynników ryzyka, zmiana nawyków żywieniowych, rehabilitacja są niezbędne, by zapobiec kolejnym incydentom sercowo-naczyniowym i zmniejszyć ryzyko zgonu w tej grupie chorych.

Z programu korzystały osoby, u których w ciągu ostatnich 30 dni kalendarzowych wystąpił incydent Ostrego Zespołu Wieńcowego.

Program edukacji zdrowotnej rozpoczynał się wówczas do 14 dni od wypisu ze szpitala.

Program  realizowany był do dnia 15 grudnia 2022 roku.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ