Informacja dla osób niepełnosprawnych

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej informuje, że osoby z niepełnosprawnościami mogą kontaktować się z Dyrekcją, kierownictwem i pracownikami administracji przyjmującymi w budynku F w następujący sposób:

- pisemnie na adres: Samodzielny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka,

- przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.szpitalostrowmaz.pl w zakładce „Kontakt”,

- telefonicznie; wykaz telefonów wewnętrznych zamieszczony jest na stronie www.szpitalostrowmaz.pl w zakładce „Kontakt” poniżej formularza kontaktowego,

- mailowo na adres: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl  lub inny wskazany przez właściwego pracownika prowadzącego sprawę,

- osobiście, przy czym wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na poziomie parteru w Sekcji Statystyki Medycznej.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ