Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w Szpitalu

W dniu wczorajszym 23 czerwca 2022 r. o godz. 10,00 na terenie Budynku Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się ćwiczenia ratowniczo-ewakuacyjne.

Ćwiczenie to odbyło się w Oddziale Rehabilitacji Narządu Ruchu i miało na celu szkolenie personelu medycznego z zasad właściwej ewakuacji pacjentów w czasie zagrożenia pożarem bądź inną sytuacją kryzysową (np.: podłożenie ładunku wybuchowego).

W ćwiczeniach ratowniczych brała udział Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej wraz ze sprzętem gaśniczo-ewakuacyjnym. Akcją dowodził Pan st. bryg. Leszek Falbowski - Zastępca Komendanta PSP.

Ponadto w ćwiczeniach uczestniczyli: Dyrekcja i pracownicy Szpitala.

Ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia MSWiA o ochronie ppożarowej oraz wymogów akredytacyjnych.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ