Informacja Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie zlecenia biegłemu rewidentowi przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej za rok obrotowy 2021 oraz 2022

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ