Lider Ochrony Zdrowia - edycja specjalna konkursu Lider Zmian

Nasz Szpital uczestniczy w konkursie Liderzy Zmian, do którego przystąpiliśmy w ramach partnerstwa w projekcie „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

Jednym z Partnerów Projektu był Szpital w Ostrowi Mazowieckiej, który w czasie ostatnich dwóch lat był zakwalifikowany do placówek I i II stopnia zabezpieczenia w zakresie zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2.

Dzięki udziałowi w Projekcie możliwe było zakupienie nowoczesnego tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem oraz adaptacją pomieszczeń. Szpital otrzymał ambulans, a także niezbędny sprzęt medyczny: aparaty do prowadzenia wysokoprzepływowej tlenoterapii, pompy infuzyjne strzykawkowe i ssaki elektryczne oraz środki ochrony indywidualnej.

Od 17 października do 18 listopada 2022 roku trwa głosowanie internautów, podczas którego zostaną wyłonieni Liderzy Ochrony Zdrowia.

Jak można głosować?

Głosowanie internetowe odbywa się przez stronę internetową https://liderzmian.eu/glosowanie-2022/.

Jedna osoba może oddać jeden głos dziennie na dowolny projekt w ramach każdej z kategorii.

Głosuj na nasz Szpital w konkursie Lider Zmian w kategorii Walka z pandemią COVID-19 projekt nr 6.

Konkurs dotyczy projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na Mazowszu, a tematem przewodnim tej edycji konkursu jest zdrowie. Organizatorem konkursu jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Wydarzenie odbywa się pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

6.jpg

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ