Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej Polskiej

12 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki w dzień urodzin najsłynniejszej przedstawicielki zawodu, twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale. Natomiast Dzień Położnej Polskiej obchodzony jest 8 maja w rocznicę urodzin polskiej położnej - Stanisławy Leszczyńskiej, która w bohaterski sposób sprawowała opiekę nad ciężarnymi więźniarkami przebywającymi w obozie Auschwitz-Birkenau.

To doskonała okazja, aby przypomnieć o ważnej roli, jaką pełnią Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne. Ciągła pomoc chorym, kompleksowa opieka nad pacjentami i profesjonalne wsparcie lekarzy to tylko niektóre z zadań Pielęgniarek i Położnych. Poza ogromną wiedzą medyczną zawód ten wymaga szczególnych predyspozycji osobowych takich jak: sumienność, dokładność, cierpliwość, empatia czy opanowanie.

W Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej zatrudnionych jest łącznie 230 pielęgniarek w tym 5 pielęgniarzy oraz 38 położnych:

  • 197 pielęgniarek pracuje w oddziałach szpitalnych, na Bloku Operacyjnym i Izbie Przyjęć; 
  • 18  pielęgniarek w Powiatowej Przychodni Zdrowia  i Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej; 
  • 15 pielęgniarek - w poradniach i pracowniach specjalistycznych;
  • 32 położnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz w Oddziale Neonatologicznym; 
  • 3 położne w Powiatowej Przychodni Zdrowia;
  • 2 położne w Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Ostrowi Mazowieckiej i Małkini Górnej;
  • 1 położna w Poradni Laktacyjnej.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych życzymy Wam zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy, pomyślności i sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, pogody ducha i radości oraz dziękujemy za Waszą ciężką pracę, jaką pełnicie każdego dnia.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ