Nowa oferta pakietów badań laboratoryjnych

W Centralnym Laboratorium Analitycznym Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej od 1 marca 2023 r. można odpłatnie wykonać pakiety badań laboratoryjnych: pakiet wątrobowy, trzustkowy, wątrobowo-trzustkowy, kardiologiczny, tarczycowy, urologiczny – dla mężczyzn, urologiczny dla kobiet obejmujące również konsultację wyników przez lekarza.

PAKIETY BADAŃ LABORATORYJNYCH Cena
1

PAKIET WĄTROBOWY

Bilirubina, ALT, AST, GGTP, ALP, Mocz, Morfologia, Konsultacja wyników przez lekarza
84,00 zł
2

PAKIET TRZUSTKOWY

Amylaza w surowicy,  Lipaza, ALP, Glukoza, Morfologia, Lipidogram, Konsultacja wyników przez lekarza
96,00 zł
3

PAKIET WĄTROBOWO-TRZUSTKOWY

Morfologia, Bilirubina, AST, ALT, ALP, Amylaza w surowicy, Lipaza, Lipidogram, Mocz, Glukoza, GGTP, Konsultacja wyników przez lekarza
146,00 zł
4

PAKIET KARDIOLOGICZNY

Elektrolity, Morfologia, Glukoza, CK, Kreatynina, Lipidogram, Konsultacja wyników przez lekarza
97,00 zł
5

PAKIET TARCZYCOWY

TSH, FT 3, FT 4, Konsultacja wyników przez lekarza
88,00 zł
6

PAKIET UROLOGICZNY - dla mężczyzn

Mocz, Glukoza, Kreatynina, Mocznik, PSA - tylko dla mężczyzn, Konsultacja wyników przez lekarza
85,00 zł
7

PAKIET UROLOGICZNY - dla kobiet

Mocz, Glukoza, Kreatynina, Mocznik, Konsultacja wyników przez lekarza
51,00 zł

 

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ