Odeszła do wieczności nasza pielęgniarka Ś. P. Wiesława Szabłowska

Nasza Wspaniała Koleżanka – Wiesława Szabłowska po długiej i ciężkiej chorobie odeszła wczoraj do Domu Pana.

Przez wiele lat mieliśmy zaszczyt pracować z Wiesią na Oddziale Kardiologicznym, dała się poznać jako Wspaniała Koleżanka, Mądra Przyjaciółka oraz Wzorowa Pielęgniarka. A prywatnie pełna ciepła osoba, służąca fachową pomocą i radą, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Zawsze dbająca o atmosferę wzajemnego szacunku i życzliwości w pracy.

Uwielbiana przez pacjentów, u których cieszyła się nieskazitelnym autorytetem. Na tle zespołu pielęgniarskiego wyróżniająca się merytoryką, odpowiedzialnością. Była wzorem idealnej pielęgniarki - zawodu, który wykonywała zgodnie z zasadami etyki zawodowej, należytą starannością oraz poszanowaniem praw pacjenta.

Prekursorka wdrażania nowoczesnych rozwiązań oraz metod pielęgnowania. Mentorka wielu pokoleń pielęgniarek oraz opiekunów medycznych.

Zaangażowana społecznie na rzecz środowiska pielęgniarskiego oraz organizacji niosących pomoc  ludziom potrzebującym.

Wieloletni członek Związków Zawodowych oraz Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce. W VI oraz VII Kadencji Samorządu - Członek Komisji Problemowej, działającej na rzecz kształcenia. Uhonorowana w 2017 roku najwyższym odznaczeniem samorządowym „Kryształowym Czepkiem” za całokształt pracy zawodowej.

Zawsze pozostaniesz w naszej Pamięci

Wiesiu, żegna Cię cały personel medyczny Oddziału Kardiologicznego z OIOK oraz wszyscy pracownicy Szpitala w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ