Odpłatne testy na obecność wirusa SARS-CoV-2

W związku z utrzymującą się tendencją spadkową zakażeń koronawirusem Narodowy Fundusz Zdrowia z dniem 1 kwietnia 2022 r. wstrzymuje finansowanie wykonywania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Punkt Drive Thru znajdujący się w wejściu głównym do budynku A Szpitala  z dniem 1 kwietnia 2022 r. zostaje zamknięty.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2022 r. testy antygenowe oraz testy RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2 można wykonać odpłatnie przez całą dobę w Izbie Przyjęć - wejście od ul. Szpitalnej.

Cena testu antygenowego - 120,00 zł (czas uzyskania wyniku – 15 min.)

Cena testu RT-PCR - 400,00 zł (czas uzyskania wyniku ok. 24 godz.)

Zaświadczenie o wyniku każdego z testów wydawane jest również w języku angielskim i uznawane jest przy wyjeździe za granicę.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ