Odszedł do wieczności Ś. P. Zdzisław Malinowski

nekrolog-Malinowski-Zdzisław-czerwiec-2024.jpg

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ