Ogłoszenia - Przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych środków trwałych – Zestaw do laparoskopii typ 540090, Aparat echokardiograficzny typ VIVID 4, Videokolonoskop typ CF-Q165L

Dokumenty do pobrania w zakładce Zamówienia Publiczne / Zamówienia wyłączone z przepisów ustawy PZP .

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ