Ogłoszenie w sprawie składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w postaci tomografu komputerowego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiego

covidlogotypy.jpg

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów opiek i Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w postaci tomografu komputerowego związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS CoV 2 na obszarze Województwa Mazowieckiego.

Dokumenty do pobrania w zakładce Zamówienia Publiczne / Zamówienia wyłączone z przepisów ustawy PZP.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ