Ogłoszenie w sprawie składania ofert na wykonanie Przebudowy pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego z OIOK na potrzeby wykonania izolatki „ w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów opiek i Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do składania ofert na wykonanie „Przebudowy pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego z OIOK na potrzeby wykonania izolatki” na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem epidemii COVID–19 na obszarze Województwa Mazowieckiego

Dokumenty do pobrania w zakładce Zamówienia Publiczne / Zamówienia wyłączone z przepisów ustawy PZP.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ