Ograniczenia w funkcjonowaniu punktu Drive Thru

Od dnia 28 sierpnia br. zmienia się harmonogram pracy naszego punktu Drive Thru, który znajduje się w wejściu głównym do budynku A - wjazd od ul. Szpitalnej.

Na polecenie Narodowego Funduszu Zdrowia od dnia 28 sierpnia br. punkt Drive Thru będzie funkcjonował:

we wtorki, środy i piątki w godz. 9:00 – 11:00.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ