Projekt DOM - nowe funkcjonalności

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem (COVID-19) wdrożyliśmy program Domowej Opieki Medycznej mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację Domowa Opieka Medyczna do przekazywania i monitoringu danych.

Dla kogo jest Domowa Opieka Medyczna?

Pacjenci z COVID-19, którzy:

  • ukończyli 55 lat są automatycznie włączeni do programu Domowej Opieki Medycznej. Po stwierdzeniu pozytywnego wyniku na COVID-19 pacjentowi zostanie dostarczony pulsoksymetr przez pracownika Poczty Polskiej.
  • mają mniej niż 55 lat wykorzystują jedną z dwóch ścieżek:
    a) wypełniają formularz Domowej Opieki Medycznej, który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia lub
    b) kwalifikowani są przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zarejestrowanego w systemie DOM np.: w Powiatowej Przychodni Zdrowia przy ul. Okrzei 8.

Korzyści

Pacjenci objęci programem Domowej Opieki Medycznej zostaną objęci zdalnym monitoringiem parametrów, w tym poziomu saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem, tętna, temperatury oraz objawów chorobowych. Wprowadzenie bieżącego nadzoru nad pacjentami pozostającymi w izolacji domowej jest konieczne ze względu na wysoki poziom stwierdzanych zakażeń. Taki nadzór będzie sprawowany w sposób ciągły przez Centrum Kontaktu powołane przez Ministerstwo Zdrowia.

Pulsoksymetr i aplikacja Domowa Opieka Medyczna

Wprowadzenie bieżącego monitoringu stanu zdrowia pacjentów pozostających w izolacji domowej jest konieczne ze względu na wysoki poziom stwierdzanych zakażeń. Monitoring parametrów Pacjentów będzie prowadzony w sposób ciągły przez Centrum Kontaktu powołane przez Ministerstwo Zdrowia. Pacjent będzie sam dokonywał pomiarów stanu zdrowia z użyciem pulsoksymetru i aplikacji Domowa Opieka Medyczna. Pulsoksymetr zostanie dostarczony do domu Pacjenta.

Monitoring Pacjenta

Konsultanci i lekarze będą monitorować wyniki pomiarów pacjentów i w razie konieczności wezwą Pogotowie Ratunkowe. W sytuacjach niepokojących pacjent zostanie skierowany na zdalną konsultację, która odbędzie się w formie teleporady. Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez lekarzy grupy pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne.

System będzie nadzorowany w Centrum Kontaktu przez całą dobę, stanowiąc wsparcie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Nowe funkcjonalności w projekcie DOM

System Domowa Opieka Medyczna stale jest rozwijany, a program DOM dopasowywany do potrzeb zarówno pacjentów, jak i lekarzy.
 
Już teraz Lekarze POZ w aplikacji Domowa Opieka Medyczna Doctor mają dostęp do wyników badań pacjentów monitorowanych przez Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej. Oprócz obejrzenia historii pomiarów pacjenta, lekarz ma również możliwość sprawdzenia, czy pacjent miał kontakt z infolinią, czy udzielono mu teleporady, lub czy była konieczność wezwania do pacjenta pogotowia ratunkowego. W aplikacji jest również informacja o zakończonym monitoringu pacjenta.
 
Lekarz zarejestrowany w programie DOM w aplikacji Domowa Opieka Medyczna Doctor może również odnaleźć pacjentów, którzy zostali do programu zakwalifikowani automatycznie (pacjenci 55+), i przypisać ich do listy swoich pacjentów. W tym celu wystarczy podać jedynie numer PESEL i numer telefonu pacjenta. Przeprowadzając wywiad z pacjentem Lekarz POZ może także wprowadzić zmiany w ankiecie pacjenta uszczegóławiając dane o przebytych chorobach oraz przyjmowanych lekach.

WAŻNA informacja dla pacjentów NIE posiadających INTERNETU lub SMARTFONA

UWAGA! Jeżeli nie masz smartfonu lub Internetu, możesz zgłaszać wyniki swoich pomiarów z pulsoksymetru przez telefon podczas rozmowy z automatyczną infolinią. 

Automatyczna infolinia do zgłaszania wyników (całodobowa): 22 256 53 23

Zadzwoń na numer infolinii i postępuj zgodnie z usłyszaną instrukcją. Podaj swoje dane i aktualne wyniki pomiarów pulsoksymetrem. 
Wyniki badań będą wtedy na bieżąco monitorowane przez konsultantów i lekarzy z Centrum Kontaktu DOM. 
Z tego rozwiązania możesz korzystać w przypadku utraty połączenia z Internetem lub kiedy posiadasz tylko telefon stacjonarny.
Dzwoniąc na infolinię korzystaj z numeru telefonu, który podałeś przy rejestracji do programu Domowej Opieki Medycznej.

Pokonałeś koronawirusa? Oddaj pulsoksymetr i pomóż innym

Pacjent, który otrzyma pulsoksymetr jest zobowiązany do zadbania, aby aparat został zwrócony w wyjściowym stanie, by mógł pomagać innym chorym. Pulsoksymetr należy zwrócić po zakończeniu okresu izolacji. Możesz to zrobić poprzez:

Automatyczną infolinię zwrotu pulsoksymetrów: 22 256 53 75

  •  aplikację Domowa Opieka Medyczna – „zwrot pulsoksymetru”
    •    infolinię 792 654 100

UWAGA! Do przesyłki zwrotnej nie dołączaj ulotki i instrukcji obsługi otrzymanych z urządzeniem!

instrukcja DOM.png

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ