Przywrócenie odwiedzin pacjentów w Szpitalu

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na spadek liczby zakażeń SARS-CoV-2 przywraca się możliwość odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w naszych oddziałach szpitalnych.

Jednak w dalszym ciągu odwiedziny powinny odbywać się z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Bezpośrednio po wejściu na teren szpitala należy zdezynfekować ręce.
  2. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na oddział oraz po wyjściu z Sali.
  3. Na terenie szpitala obowiązuje bezwzględny obowiązek stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos (podczas całego pobytu).
  4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do siadania tylko na krzesłach dostępnych w salach pobytu pacjenta (niedopuszczalne jest siadania na łóżkach pacjentów) oraz ograniczenia przemieszczania się po oddziale – w inne miejsca niż wyznaczony cel wizyty.
  5. W czasie odwiedzin na Sali 2- osobowej zaleca się, aby osoba odwiedzana i inny pacjent mieli założone maseczki.
  6. Odwiedziny odbywają się w godzinach nie kolidujących z postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym oraz posiłkami, a mianowicie 14.00-17.00. Odwiedziny w innych godzinach są możliwe w uzasadnionych przypadkach po akceptacji Kierownika Oddziału.
  7. Czas odwiedzin nie powinien przekraczać 30 min.
  8. Pacjenta może odwiedzać jednocześnie 1 osoba. Więcej osób w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody i akceptacji Kierownika Oddziału.
  9. W tym samym czasie odwiedziny odbywać może 1 osoba u 1 pacjenta i nie więcej niż 2 osoby na 1 salę.
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ