Rusza Pracownia Hemodynamiki

Pacjenci z zawałami serca będą ratowani przy udziale nowoczesnego sprzętu, doświadczonej kadry hemodynamicznej w nowej Pracowni Hemodynamiki a to wszystko już od 1 lipca w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej.

Pracownia Hemodynamiki wyposażona jest w nowoczesny angiograf - urządzenie do wykonywania inwazyjnych zabiegów na sercu, dedykowanych pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Do takich stanów zaliczamy przede wszystkim ostre zespoły wieńcowe, zwane potocznie zawałami serca. Oprócz tego angiograf pozwala również na prowadzenie inwazyjnej diagnostyki i leczenie  przewlekłych zespołów wieńcowych (angioplastyka wieńcowa, kwalifikacje do leczenia kardiochirurgicznego). Wykonywane są badania diagnostyczne u pacjentów z wadami serca przed planowaną chirurgiczną korektą wady serca, lub u chorych z przewlekłą niewydolnością serca przed kwalifikacją do implantacji urządzeń wszczepialnych. Planowane jest rozszerzenie zakresu usług o zabiegi w chorobach strukturalnych serca (ASD, PFO), oraz rozszerzenie profilu zabiegów o aterektomię rotacyjną. Aparat obsługiwany będzie przez doświadczony personel medyczny, posiadający wysokospecjalistyczne kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania zabiegów kardiologii inwazyjnej.

Pracownia Hemodynamiki będzie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. W przypadku nagłego pogorszenia zdrowia i podejrzenia zawału serca należy kontaktować się telefonicznie:

530 057 639 - ALARMOWY TELEFON ZAWAŁOWY.

Pacjenci poddawani zabiegom w Pracowni Hemodynamiki będą mieli zagwarantowaną dalszą opiekę w Oddziale Kardiologicznym, w ramach którego funkcjonuje nowoczesny Ośrodek Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Ośrodek oddany do użytkowania w listopadzie 2021 roku spełnia wszystkie warunki nowoczesnego oddziału kardiologicznego. Wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny oraz aparaturę monitorującą parametry krytyczne, która przez 24 godziny monitoruje postępy w leczeniu najciężej chorych pacjentów.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ