Ruszamy z drugą edycją projektu pt. „Uwolnij się. Bądź sobą!”

Trwa nabór do II serii profilaktycznych warsztatów psychoedukacyjnych w ramach projektu pt. „Uwolnij się. Bądź sobą!” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z Poradnią Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Adresatami najbliższych warsztatów rozpoczynających się już 11 stycznia jest młodzież  w wieku 12-14 lat oraz ich rodzice lub opiekunowie zamieszkujący na terenie Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka oraz Gminy Sadowne.

Zajęcia warsztatowe odbywają się równolegle dla dzieci i rodziców w oddzielnych grupach i prowadzone są przez specjalistów psychoterapii uzależnień   1 raz w tygodniu w środy od 16:30 do 18:30 w siedzibie Poradni Terapii w Ostrowi Mazowieckiej; ul. Widnichowska 20

Dzięki ciekawej formie prowadzenia zajęć zarówno młodzież jak i ich rodzice podczas cyklicznych spotkań zdobywają istotne z punktu widzenia profilaktyki kompetencje społeczne i umiejętności sprzyjające bezpiecznemu korzystaniu z mediów elektronicznych oraz poznają sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz stresem.

Uczestnicy warsztatów  podczas spotkań pracują nad rozpoznawaniem, nazywaniem, a także wyrażaniem emocji, zwiększeniem poczucia własnej wartości i asertywnym wyrażaniem siebie. Zgłębiają również wiedze, na temat uzależnień oraz czynników ryzyka rozwoju uzależnień i sposobów zapobiegania.

Jesteś rodzicem dziecka w wieku 12-14 lat?

Chcesz pomóc mu uniknąć zagrożeń związanych z uzależnieniami?

Martwisz się o jego obecne funkcjonowanie i przyszłość?

Zapraszamy!!!

Najbliższe warsztaty profilaktyczne już 11 stycznia 2023 r. – rekrutacja trwa

Szczegółowe informacje pod nr telefonu  531 793 437

 Osoby zainteresowane mogą zapisać się pod nr telefonu: 29 746 23 67 (pn.-pt. 8.00 - 15.35, wt. 8.00 - 18.00) lub e-mailem: a.sliwinska@szpitalostrowmaz.pl

Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny!

„Zadanie dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego”

Szczegóły na zamieszczonych ulotkach i plakatach.

ulotka_promujaca_projekt- załącznik nr 5.jpg

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ