Świetna wiadomość dla mieszkańców gminy Małkinia Górna

Już po raz trzeci zostaliśmy realizatorem gminnego programu polityki pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2024”.

W bieżącym roku będziemy przeprowadzać zabiegi rehabilitacyjne skierowane do osób zamieszkujących na terenie gminy Małkinia Górna w wieku 44 lata i więcej z rozpoznaniem choroby przewlekłej lub zapalnej układu ruchu, urazu lub choroby obwodowego układu nerwowego, które w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu nie korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych.

Podstawą przyjęcia zgłoszenia i rejestracji uczestnika jest skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty, z określoną liczbą oraz rodzajem zabiegów rehabilitacyjnych (10-dniowy cykl, średnio po 4 zabiegi dziennie). Brak tych danych w skierowaniu, zgodnie z założeniami programu uniemożliwia kwalifikację uczestnika. Gmina Małkinia Górna założyła, że z programu skorzysta 120 mieszkańców ich gminy.

Rejestracja pacjentów pod nr tel. 29 746 38 84

Program w roku 2022 będzie realizowany do 18 listopada 2022 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie Programu.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ