Walczymy z uzależnieniami w ramach projektu „Uwolnij się. Bądź sobą!”

Jak chronić dzieci przed uzależnieniami, które czyhają na nie na każdym kroku? Uczestnicząc w projekcie pn.: „Uwolnij się. Bądź sobą!”, który realizowany jest przez Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Zadanie dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego dzięki czemu, ani rodzic, ani dzieci nie ponoszą opłat za zajęcia. Projekt dotyczy profilaktyki uzależnień i zapobiegania skutkom zdrowotnym wynikającym z uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

W ramach projektu od 12 października 2022 roku w siedzibie Poradni Uzależnień realizowane są warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży w wieku 12 – 14 lat oraz ich rodziców/opiekunów.
Młodzież i ich rodzice/opiekunowie zgłębiają wiedzę między innymi na temat uzależnień od substancji (uzależnienia chemiczne) i od czynności (uzależnienia behawioralne) oraz czynników ryzyka rozwoju uzależnień u młodych ludzi i czynników chroniących przed uzależnieniami. Pracują także nad rozpoznawaniem, nazywaniem i wyrażaniem emocji, zwiększaniem poczucia własnej wartości oraz  asertywnym wyrażaniem siebie.


Ponadto w ramach projektu 18 listopada 2022 r. odbyła się konferencja pt. „Uwolnij się. Bądź sobą!”, która miała na celu poszerzenie wiedzy oraz zwiększenie umiejętności z zakresu profilaktyki i stosowania wczesnej interwencji wobec dzieci i młodzieży zagrożonych lub uzależnionych od substancji psychoaktywnych, komputera, Internetu, nowych technologii, pornografii i hazardu. Prelegentami na konferencji byli: dr hab. ass. prof. WSBIP Mariusz Jędrzejko, kierownik Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Dorosłych z Zaburzeniamii Uzależnieniami w Józefowie oraz mgr Zbigniew Michalczyk, kierownik ośrodka Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku.


Nadal trwa nabór do udziału w drugiej serii profilaktycznych warsztatach psychoedukacyjnych dla dzieci 9-11 lat i młodzieży 12-14 lat oraz ich rodziców/opiekunów, które będą realizowane w 2023 r.

Chętnych zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu 29 746 23 67 (pn.-pt. 8:00 - 15:35, wt. 8:00 – 18:00) lub e-mailem: a.sliwinska@szpitalostrowmaz.pl

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ