Zmiana harmonogramu pracy punktu Drive Thru

Od dnia 21 marca 2022 r. zmienia się harmonogram pracy naszego punktu Drive Thru, który znajduje się w wejściu głównym do budynku A - wjazd od ul. Szpitalnej.

Punkt Drive Thru/Mobilny Punkt Pobrań będzie funkcjonował:

  • codziennie w godzinach 8:00 – 12:00.
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ