Zmiany w funkcjonowaniu punktu Drive Thru

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i zgodą wyrażoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia informujemy, iż wydłuża się czas pracy punktu Drive Thru.

Od dnia 1 listopada br. do dnia 7 listopada br. punkt Drive Thru jest czynny:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00
  • sobota i niedziela w godzinach 8:00 - 11:00.

Natomiast od dnia 8 listopada br. punkt Drive Thru będzie czynny:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00
  • sobota i niedziela w godzinach 8:00 - 11:00.

Punkt Drive Thru znajduje się w wejściu głównym do budynku A Szpitala - wjazd od ul. Szpitalnej. Do pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2 niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ