Zmiany w funkcjonowaniu punktu wymazowego Drive Thru

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i zgodą wyrażoną przez Narodowy Fundusz Zdrowia informujemy, iż wydłuża się czas pracy punktu Drive Thru.

Od dnia 2 lutego 2022 r. punkt Drive Thru będzie funkcjonował:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 22:00

- sobota i niedziela w godzinach 8:00 – 20:00.

Punkt Drive Thru znajduje się w wejściu głównym do budynku A Szpitala - wjazd od ul. Szpitalnej.

Do pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV-2 niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ