Życzenia Świąteczne od Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Życzenia Wielkanoc 2022 Ostrów-1.jpg

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ