Podstawowa Opieka Zdrowotna

Powiatowa Przychodnia Zdrowia przy ul. Okrzei 8 w Ostrowi Mazowieckiej udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru, a także uczniom objętym opieką pielęgniarki szkolnej.

Ubezpieczony może wybrać tylko jednego lekarza, jedną pielęgniarkę i jedną położną POZ. Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja, nie trzeba zatem korzystać z usług placówki medycznej położonej najbliżej miejsca zamieszkania.

Przyjęcia pacjentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Porady udzielane są najczęściej w warunkach ambulatoryjnych lub - w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi - w trakcie wizyt domowych zgodnie z harmonogramem pracy przychodni.

Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub elektronicznie.

Rejestracja jest czynna w godzinach 7:00 – 18:00

Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 29 746 20 16, 29 746 20 17, 29 745 39 02

W ramach Powiatowej Przychodni Zdrowia udzielane są świadczenia w:

 • Gabinecie Lekarza POZ
 • Gabinecie Pielęgniarki POZ
 • Gabinecie Położnej POZ
 • Gabinetach Pielęgniarki Szkolnej, które znajdują się w szkołach

UWAGA

Poza godzinami pracy Powiatowej Przychodni Zdrowia pacjenci w sytuacji pogorszenia swojego stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68 w budynku C Szpitala.

Kierownik Powiatowej Przychodni Zdrowia

 • mgr piel. Ewa Marasek – położna i pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

Doświadczenie zawodowe:

 • Długoletni pracownik SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, który przygodę zawodową rozpoczął od roku 1995 na stanowisku położnej Oddziału Neonatologicznego i Patologii Noworodka, która trwała do roku 2010. Następnie od 2010 r. do 2015 r. praca w Powiatowej Przychodni Zdrowia na stanowisku pielęgniarki koordynującej, natomiast od 2016 r. Kierownik Powiatowej Przychodni Zdrowia.
 • od 2010 roku praca na stanowisku specjalisty ds. epidemiologii w SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej.
 • Członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce od listopada 2015r.

Podnoszenie kwalifikacji:

 • kurs specjalistyczny „Ordynowanie leków i wypisywanie recept – program dla pielęgniarek i położnych”
 • ukończenie Studiów Podyplomowych z zakresu prawa, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,
 • kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – program dla pielęgniarek i położnych w Ostrołęce,
 • uzyskanie tytułu Pielęgniarki Specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego – program dla pielęgniarek w Siedlcach,
 • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej – program dla pielęgniarek w Siedlcach,

Zainteresowania: podróże, sport, filmy.

Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ