Administracja

 

 • Sekretariat Dyrekcji

tel. 29 746 37 04, fax 29 746 37 06

e-mail: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl

 

 • Kancelaria 

tel. 29 746 37 56 lub centrala 29 746 37 11 wew.  456

 

 • Naczelna Pielęgniarka

tel. 29 746 37 74 lub centrala 29 746 37 11 wew.  478

 

 • Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

tel. 29 746 37 75 lub centrala 29 746 37 11 wew. 457

 

 • p.o. Główny Księgowy

tel. 29 746 37 68 lub centrala 29 746 37 11 wew. 472

Sekcja Finansowo - Księgowa - centrala 29 746 37 11 wew. 473, 474

KASA - centrala 29 746 37 11 wew. 446

 

 • Radca Prawny

tel. centrala 29 746 37 11 wew. 458

 

 • Specjalista ds. Optymalizacji Kosztów i Efektywnego Zarządzania

tel. centrala 29 746 37 11 wew. 444

 

 • Sekcja Kontraktowania i Organizacji Świadczeń

tel. centrala 29 746 37 11 wew. 467

Kierownik - tel. 29 746 37 71 lub tel. centrala 29 746 37 11 wew. 466

 

 • Sekcja Statystyki Medycznej

tel. centrala 29 746 37 11 wew. 469, 470

Kierownik - tel. 29 74 637 72 lub centrala 29 746 37 11 wew. 468

 

 • Dział Administracyjny

Kierownik - tel. 29 74 637 70 lub centrala 29 746 37 11 wew. 465

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza 

tel. 29 746 38 62 lub centrala 29 746 37 11 wew. 463

Sekcja Zamówień Publicznych

tel. 29 746 37 03 lub centrala 29 746 37 11 wew. 460

Magazyn tel. 29 746 38 80 tel. centrala 29 746 37 11 wew. 480

 

 • Sekcja Techniczna

tel. centrala 29 746 37 11 wew. 462

Kierownik - tel. 29 746 38 63

 

 • Sekcja Kadr

tel. centrala 29 746 37 11 wew. 476, 477

Kierownik - tel. 29 74 637 73 lub centrala 29 746 37 11 wew. 475

 

 • Sekcja Kontroli

 Kierownik - tel. centrala 29 746 37 11 wew. 169

 

 • Główny specjalista ds. BHP

tel. centrala 29 746 37 11 wew. 464

 

 • Inspektor ds. P/poż i OC

tel. centrala 29 746 37 11 wew. 420

 

 • Inspektor Ochrony Danych

tel. centrala 29 746 37 11 wew. 452

 

 • Sekcja Informatyki

tel. centrala 29 746 37 11 wew. 293

Kierownik - tel. 29 746 37 92 lub centrala 29 746 37 11 wew. 482

 

 • Kierownik Powiatowej Przychodni Specjalistycznej

kontakt tel. centrala 29 746 37 11 wew. 492

 

 • Centrala telefoniczna 29 746 37 11 do 18 czynna od 8:00 do 15:35
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ