Zarządzający Szpitalem

Dyrektor

  • mgr inż. Artur Wnuk

 

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

  • lek. Marcin Pawłowski             

 

Naczelna Pielęgniarka

  • mgr piel. Danuta Jabłonka
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ