Rada Społeczna

Aktualny skład Rady Społecznej SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej powołany został uchwałą nr VIII/68/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej dnia 27 czerwca 2019r.

Przewodniczący: 

 • Zbigniew Chrupek

Członkowie:

 1. Kazimierz Łaszczyński
 2. Daniel Choinka
 3. Ryszard Augustyn Wolff
 4. Waldemar Brzostek
 5. Marek Młyński
 6. Rafał Kowalczyk
 7. Urszula Wołosiewicz
 8. Rafał Kruszewski
 9. Beata Ponichtera
 10. Jacek Bogdan
 11. Grzegorz Tymiński
 12. Andrzej Podrez
 13. Karol Dąbkowski
Powrót na początek strony
Twitter Szpitala SPZZOZ